انواع قدرت چیست ؟ (تعاریف ساده انواع قدرت)

تعاریف قدرت در علم تمرین

بدن برای تولید نیرو ،به قدرت عضلات نیاز دارد.قدرت برای همه ورزشکاران اهمیت دارد. زمانیکه عضلات با تمرین مقاومتی (با وزنه ) فعال میشوند، دستگاه عصبی واکنش و پاسخ نشان میدهد. قدرت دارای انواع مختلفی است که دانستن نوع آن ورزشکاران را در انجام تمرین آگاه تر میکند.

قدرت حداکثر :

بیشترین نیرویی که عضله با انقباض خود تولید میکند و در اینجا حداکثر به این معنی نیست که یک حرکت با چه سرعت یا چه مدت زمانی ادامه یابد.بلکه تحت کنترل در آوردن و غلبه بر یک مقاومت بسیار زیاد است.مانند : وزنه برداری و رشته های دو و میدانی.

قدرت انفجاری (توان ) :

قدرتی است که عضله در برابر فشار به سرعت واکنش نشان میدهد.گاهی ترکیب دو عامل (نیروی انقباض عضله) و (سرعت حرکت) توان نامیده میشود.مانند : پرش ها و پرتاب ها ، شیرجه ، ضربه سر در فوتبال،پرش در والیبال و بسکتبال

قدرت استقامتی :

توانایی عضله برای تولید نیرو در خستگی، قدرت استقامتی یا (استقامت در قدرت) نامیده میشود. به بیان ساده شامل ترکیب دو عامل قدرت و مدت زمان طولانی حرکت میباشد. مانند : دراز و نشست تا رسیدن به خستگی، دویدن در رشته های دو و میدانی در فاصله زمانی 60 ثانیه تا 8 دقیقه.

قدرت عمومی :

قدرت کلی دستگاه عضلانی بدن و پایه و اساس تمرینات قدرتی است.این نوع قدرت در مراحل اولیه یک برنامه ورزشی توسعه پیدا میکند و پایین بودن سطح آن پیشرفت ورزشکار را محدود میکند.

قدرت ویژه :

قدرت اختصاصی برای حرکات ورزشی است که خاص همان ورزش میباشد.

قدرت مطلق :

توانایی ورزشکار برای اعمال قدرت حداکثر ،بدون توجه به وزن بدن میباشد مانند پرتاب وزنه ، وزنه برداری و کشتی که باید در بالاترین سطح توسعه پیدا کند.

قدرت نسبی :

نسبت قدرت مطلق به وزن بدن هست که در ورزش هایی مانند ژیمناستیک ،ورزش های وزنی مثل بوکس و کشتی و سایر رشته های رزمی حائز اهمیت میباشد.

samannouri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *