محاسبه 1RM

فرمول Brzycki یکی از روش‌های محاسبه یک حداکثر تکرار (1RM) برای تمرین‌های وزنه‌برداری و بدن‌سازی است. این فرمول توسط آلن برژیکی، نخستین بار در دهه 1980 میلادی، ابداع شد. استفاده از 1RM به عنوان یک معیار مرسوم در این حوزه‌ها، امکان تنظیم و انتخاب برنامه‌های تمرینی مناسب را برای هر شخص به ویژه ورزشکاران حرفه‌ای فراهم می‌آورد.

فرمول Brzycki بر اساس انجام تعداد معینی تکرارها و وزن استفاده شده در هر تکرار، از طریق یک فرمول ریاضی، تخمین 1RM را ارائه می‌دهد. بر اساس این فرمول، ارتباط بین وزن و تعداد تکرارها به صورت زیر محاسبه می‌شود:

1RM = w ÷ [(1.0278) – (0.0278 x r)]

r: تعداد تکرار ها

w: وزن کنونی

 

در این فرمول، “وزن” نشان‌دهنده وزنی است که در یک تمرین خاص استفاده می‌شود و “تعداد تکرارها” تعداد کل تکرارها در آن تمرین می‌باشد. با انجام محاسبات به‌صورت دقیق، می‌توان 1RM را تخمین زد.

لازم به ذکر است که فرمول Brzycki تنها یکی از روش‌های ساده و تقریبی برای محاسبه 1RM است و دقت آن می‌تواند بسته به شرایط ورزشکار و نوع تمرین متفاوت باشد. بهترین روش برای محاسبه 1RM، مشورت با متخصصین ورزشی و مربیان حرفه‌ای است. همچنین می‌توانید از منابع علمی و کتابخانه‌ها برای به‌دست آوردن روش‌های دقیق‌تر برای محاسبه 1RM استفاده نمایید.

با توجه به اهمیت دقت و اجتناب از صدور دستورات ورزشی تعمیم‌یافته، پیشنهاد می‌شود که برای هر فرد یک برنامه تمرینی سفارشی و به‌اصول اختصاصی ویژه او تنظیم شود تا از خطرات ناشی از ورزش‌های نادرست جلوگیری شود و بهره‌وری و کارایی ورزشی به حداکثر رسانده شود.

"برای محاسبه 1 تکرار بیشینه خود از محاسبه گر زیر استفاده کنید."

محاسبه 1RM